Fasti Ecclesiae Gallicanae

Hours 1999 = H. Hours, Fasti Ecclesiae Gallicanae. Le diocèse de Besançon., Turnhout, 1999.
Desportes 1998 = P. Desportes, Fasti Ecclesiae Gallicanae. Le diocèse de Reims., Turnhout, 1998.
Tabbagh 1998 = V. Tabbagh, Fasti Ecclesiae Gallicanae. Le diocèse de Rouen., Turnhout, 1998.
Millet - Desportes 1996 = H. Millet, Desportes, P., Fasti Ecclesiae Gallicanae. Le diocèse d'Amiens., Turnhout, 1996.