Equipes soeurs Hongrie

.

Contact

Gergely Kiss, Université de Pècs

 

 
Programme voisin : les légats pontificaux en Hongrie au XIVe siècle, avec une base de données prosopographique, Delegat.
 
Les Fasti de la Hongrie médiévale : bilan des travaux (2018)*
 
  Période traitée Date du dernier traitement
Diocèses
1.     Esztergom 1001-2003 2016
2.     Kalocsa-Bács 1009-1526 1991 ; 2015
3.     Pécs 1009-1543 2009 ; 2015
4.     Veszprém 997/1009-1387 1979 ; 2015
5.     Győr 1009-1526 1968, 2000, 2011 ; 2015
6.     Eger 1010-1596 1987 ; 2015
7.     Erdély/ Gyulafehérvár 1003-1526? 1922 ; 2015
8.     Csanád 1030-1526 1930/1947, 1941 ; 2014 ; 2015
9.     Bihar/ Várad XIe s. -1552 1885-1888 ; 2015
10.   Vác années 1070 -1541 ? 1983, 2015
11.   Nyitra 1111-1541 ? 1933 ; 2008, 2015
12.   Zágráb années 1080 1994 ; 2010, 2012, 2014, 2015
13.   Bosznia 1234-1526 ? 1994 ; 2015
14.   Szerém 1231-1526 ? 1987 ; 2011, 2013 ; 2015
Chapitres cathédraux
1.     Esztergom 1001-1901 1901, 2007, 2016
2.     Kalocsa-Bács 1009-1526 1992
3.     Pécs 1009-1543 2009
4.     Veszprém 997/1009-1387 1979, 1989
5.     Győr 1009-1526 1968, 1994, 2011
6.     Eger 1010-1596 1987
7.     Erdély/ Gyulafehérvár 1003-1387 1979, 2010
8.     Eger 1030-1526 1987
9.     Csanád 1239-1353 1941 ; 2010, 2014
10.   Bihar/ Várad années 1070-1541 ? 1983, 2008
11.   Vác vers 1111-1541 ? 1933, 2007, 2011
12.   Nyitra années 1080 1994 ; 2008
13.   Zágráb 1234-1526 ? 1994
14.   Bosznia 1231-1526 ? 1987
15.   Szerém 1226/1227/1279-XVe s. ? 1936 ; 2011, 2013
16.   Kő XIVe s. 2011
Chapitres collégiaux
1.     Esztergom-Zöldmező -1541 1971/1973, 2015
2.     Esztergom-Hegyfok -1541 1971/1973, 2015
3.     Esztergom-vár -1541 1971/1973, 2015
4.     Dömös XIIe s.-1541 1971/1973 ; 2012
5.     Pozsony XVe s. 1984/1987, 1994, 2008, 2013, 2014, 2015
6.     Szepes XIVe s. 1971/1973
7.     Győr XVe s. 1984/1987
8.     Vasvár XVe s. 1971/1973
9.     Pápóc XIVe s. 1971/1973
10.   Veszprém -1541 1971/1973
11.   Felsőörs XVe s. 1971/1973
12.   Hanta XIIIe s. 1971/1973
13.   Székesfehérvár (BMV) XVe s.-1543 1994, 1996, 2016
14.   Székesfehérvár (St-Nicolas) XIVe-XVe s. 1971/1973 ; 2017
15.   Székesfehérvár (St-Pierre) XIVe-XVe s. 1984/1987 ; 2017
16.   Óbuda XVe s. 1984/1987, 1994
17.   Budavár XVe s. 1971/1973 ; 2013, 2015
18.   Felhévíz XVe s. 1971/1973
19.   Pécs(vár) fin du XIVe s. ? 2007-2009
20.   Pozsega -1543 2007-2009
21.   Szenternye XIIIe s. 1971/1973
22.   Csázma 1232- 1971/1973
23.   Hájszentlőrinc-Bács XVe s. 1971/1973 ; 2014
24.   Titel XIe-XVIe s. 1971/1973 ; 2013, 2015
25.   Csanád XIIIe-XVee s. 1971/1973 ; 2010, 2014
26.   Arad XIIe-XVIe s. 1971/1973 ; 2012, 2016, 2017
27.   Ittebő XIIIe s. 1971/1973
28.   Gyulafehérvár  ? 1971/1973
29.   Szeben XIIe-XVIe s. 1971/1973 ; 2012, 2013, 2015
30.   Várad (BMV) -1552 1971/1973
31.   Várad (St-Jean-Bapt) -1552 1971/1973
32.   Várad (St-Étienne protomartyr) fin du XVe s. -1552 1971/1973
33.   Eger (BMV) -1596 1987
34.   Eger (St-Étienne roi) -1596 1987
35.   Eger (St-Pierre) -1596 1987
36.   Mislye ? 1987

**Établi par Gergely Kiss (Université de Pécs, Hongrie).

Édition de sources

 

 1. A veszprémi káptalan számadáskönyve (1495-1534). Krónika (1526-1558) Javadalmasok és javadalmak (1550, 1556) [Le livre des comptes du chapitre cathédral de Veszprém (1495-1534). Chronique (1526-1558). Bénéficiaires et bénéfices (1550, 1556)], (éd) Kredics, László - Madarász, Lajos, Veszprém, 1997 (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 13).

 2. Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve [Le protocole du chapitre cathédral d’Esztergom] (1500-1502, 1507-1527), (éd) Solymosi, László, Budapest, 2002.

 3. Bónis, György, Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon [Registres de la juridiction curiale. Documents relatifs à l’histoire de la juridiction ecclésiastique en Hongrie au Moyen Âge], (éd) Balogh, Elemér, Budapest, 1997 (Jogtörténeti Tár 1/1).

 4. Bossányi, Árpád, Regesta Supplicationum 1342-1394, I-II, Budapest, 1916-1918.

 5. Bunyitay, Vince, A váradi káptalan legrégibb statutumai [Les plus anciens statuts du chapitre cathédral de Várad], Nagyvárad, 1886.

 6. Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297-1536). I-II. Obligationes, Solutiones, (éd) †Lukcsics, József - Tusor, Péter - Fedeles, Tamás - Nemes, Gábor. Avec la collaboration de Koltai, András - Kalotai, Noémi - Kiss, Gergely - Matus Zsanett, Budapest – Róma, 2014 (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae - Collectanea Vaticana Hungariae classis I, vol. 9).

 7. Collectio diplomatica Hungarica, A középkori Magyarország digitális levéltára [Les archives numérisées de la Hongrie médiévale] (DL-DF 4.3), (éd) Rácz, György, Budapest, 2008 (DVD).

 8. Czaich, Gilbert Á., « Regesták a római Dataria-levéltárak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből » [Registres des bulles conservées dans les archives Dataria relatifs à la Hongrie délivrées sous le règne de Paul II et Sixte IV], Történelmi Tár 22 (1899) p. 1-17, 235-272.

 9. Czaich, Gilbert Á., « Regesták VIII. Ince pápa korából 1484-92 » [Registres du règne d’Innocent VIII], Történelmi Tár 25 (1902) p. 511-527.

 10. Érdújhelyi, Menyhért, « Kutatásaim a római levéltárakban » [Me recherches faites dans des archives de Rome], Katholikus Szemle 10 (1896) p. 605-646.

 11. Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504-1518) [Un fragment des procès-verbaux de la collégiales d’Arad (1504-1518], (éd) Gálfi, E. Kolozsvár, 2011 (Erdélyi tudományos füzetek 270.

 12. Juhász, Kálmán, Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regesták [Les documents d’un lieu d’authenticité de la région méridionale de la Plaine de Hongrie. Les comptes-rendues d’Arad], Gyula, 1962 (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 31-32).
 13. Knauz, Nándor, « A budai káptalan regestái » [Registres du chapitre collégial de Buda], Magyar Történelmi Tár 1863, p. 3-156.

 14. Kollányi, Ferenc, « Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis Anno 1397, » Történelmi Tár 24 (1901) p. 71-106, 239-272.

 15. Koller, Josephus, Historia episcopatus Quinqueecclesiarum, I-VII, Posonii, Pesthini, 1782-1812.

 16. Körmendy, József, Annatae e regno Hungaria provenientes in Archivo Secreto Vaticano 1421-1536, Budapest 1990, (Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 21).

 17. Lukcsics, Pál, « Az esztergomi főkáptalan a mohácsi vész idején » [Le chapitre cathédral d’Esztergom au temps de la défaite de Mohács], Esztergom Évlapjai 3 (1927) p. 69-97.

 18. Lukcsics, Pál, XV. századi pápák oklevelei [Chartes des papes du xve siècle], I-II, Budapest, 1931-1938 (Monumenta Hungariae Italica, 1-2).

 19. Monumenta ecclesiae Strigoniensis, I-II Ed. Knauz, Ferdinandus, Strigonii 1863-1864, III. Ed. Dedek, Ludovicus Crescens, Strigonii 1924, IV. Ed. Dreska, Gabriel et al. Budapest 1999.

 20. Monumenta Historica Episcopatus Zagrabiensis, I-II, (éd). Tkalčič, Ivan Baptista, Zagrabiae, 1874.

 21. Monumenta Romana Episcopatus Vespremiensis. A veszprémi püspökség római oklevéltára. Edita Collegio Historicorum Hungarorum Romano, I-IV, Budapest. 1896-1907.

 22. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I/1-6, II/1-3, Budapest 1881-1909. [reprint: 2000].

 23. Theiner, Augustinus, Vetera monumenta historica Hungariam illustrantia, I-II, Romae 1859-1860.

 24. Tóth-Szabó, Pál, « Magyarország a XV. század végén a pápai supplicatiok világánál » [La Hongrie à la fin du xve siècle à la lumière des suppliques pontificales], Századok 37 (1903) I, p. 1-15, II, p. 151-159, III, p. 219-239, IV, p. 327-344.

 25. Veszprémi regeszták [Registres de Veszprém], (éd) Kumorovitz, Lajos Bernát, Budapest, 1953.

Orientation bibliographique

 

 1. Árvai, Tünde, « A pécsi várbéli Keresztelő szent János társaskáptalan korai története » [La première période de l’histoire du collégial St. Jean-Baptiste du chateau de Pécs], Pécsi Szemle 12 (2009:2) nyár, 3-10.

 2. Bedy, Vince, A győri székeskáptalan története [L’histoire du chapitre cathédral de Győr], Győr 1938 (Győregyházmegye múltjából 3).

 3. Békefi R., A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig [L’histoire des écoles capitulaires en Hongrie jusqu’en 1540], Budapest, 1910.

 4. Bónis, Gy., A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyaror-szágon [Les jurisprudents en Hongrie avant la défaite de Mohács], Budapest, 1971.

 5. Bunyitay, V., A váradi püspökség története. Káptalanai s monostorai, a püspökség alapításától 1566. évig [L’histoire de l’évêché d’Oradea. Ses chapitres, collégiales et monastères depuis sa fondation jusque l’année 1566], Nagyvárad,1883.

 6. Cevins, Marie-Madeleine de, L'église dans les villes hongroises à la fin du moyen âge vers 13-vers 1490, Budapest-Paris, 2003.

 7. [Chobot, Ferenc:] A váczi egyházmegye történeti névtára. Első rész: Az intézmények története [L’annuaire historique du diocèse de Vác. I : L’histoire des institutions], Vác, 1915.

 8. [Chobot, Ferenc:] A váczi egyházmegye történeti névtára. Második rész: A papság életadatai [L’annuaire historique du diocèse de Vác. I : La biographie du clergé], Vác, 1917.

 9. E. Kovács, Péter, « Az egri káptalan káptalan hiteleshelyi és oklevélkiadói tevékenysége az Árpád-korban » [L’activité de lieu authentique et de production de charte du chapitre cathédral d’Eger dans l’époque Árpádienne], dans: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 12. Eger, 1990, p. 5-43.

 10. Eckhart, Franz, « Die Glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter », Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung IX. Ergänzungsband (1914) p. 395-558.

 11. Érdújhelyi, Menyhért: A titeli káptalan története [L’Histoire du chapitre collégial de Titel], Zombor, 1895. .

 12. Esztergomi érsekek 1001-2003 [Archevêques d’Esztergom 1001-2003], (éd) Beke, Margit, Budapest 2003. .

 13. Fedeles, Tamás, « Pécsi kanonokok uralkodói szolgálatban, a késő középkorban [Chanoines de Pécs au service du roi au Bas Moyen Âge] » dans : Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10) előadásai (éd) Marton, Szabolcs - Teiszler, Éva. Szeged, 2005. pp. 7-24.

 14. Fedeles, Tamás, A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526) [Prosopographie du chapitre cathédral de Pécs au Bas Moyen Âge (1354-1526)], Pécs, 2005 (Tanulmányok Pécs történetéből 17).

 15. Fedeles, Tamás, « Ausländer in den ungarischen Dom- und Stiftskapiteln während des Spätmittelalters (1301-1526) » dans : Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis IV. Hgg. v. Font, Márta. Pécs 2007, p. 73-100. .

 16. Fedeles, Tamás : « A püspökök és városuk. A 14. század derekától Mohácsig » [Les évêques et leur cité. Du milieu du xive siècle à la défaite de Mohács], dans : A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009-1543) [L’histoire du diocèse de Pécs I. Le Moyen Âge (1009-1543)], (éd) Fedeles, Tamás - Sarbak, Gábor - Sümegi, József, Pécs 2009, p. 109-154.

 17. Fedeles, Tamás : « A püspökség és a székeskáptalan birtokai, gazdálkodása » [Les biens et la gestion économique de l’évêché et le chapitre cathédral], dans : A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009-1543) [L’histoire du diocèse de Pécs I. Le Moyen Âge (1009-1543)], (éd) Fedeles, Tamás - Sarbak, Gábor - Sümegi, József, Pécs 2009, p. 421-464.

 18. Fedeles, Tamás, « Die ungarische Dom- und Kollegiatkapitel und ihre Mitglieder im Mittelalter. Forschungsstand, Aufgaben, Initiativen», dans : Kapituly v českých zemích a ve středovýchodní Evropě ve středověku, (éd) Hrdina, Jan-Maříková, Martina, Scriptorium, Prag 2011. 161-196 (Documenta Pragensia 39).

 19. Fedeles, Tamás, Die personelle Zusammensetzung des Domkapitels zu Fünfkirchen im Spätmittelalter (1354-1526), Regensburg, 2012 (Studia Hungarica 51).

 20. Ferenczy, S., A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegyetörténeti papi névtára [L’annuaire historique du clergé de l’archidiocèse d’Alba Iulia/Transylvania/], Budapest-Kolozsvár, 2009.

 21. Fügedi, Erik: « A XV. századi magyar püspökök » [Les évêques du xve siècle], Történelmi Szemle 1965, pp. 477-498.

 22. Hegyi, Géza: « Az erdélyi dékánkanonoki tisztség betöltése az Árpád- és Anjou-korban » [Les modes d’élection du doyen dans le chapitre chathédral de Transylvanie à l’époque Árpádienne et Angevine], dans Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5) előadásai, (éd) G. Tóth, Péter - Szabó, Pál, Szeged, 2010, p. 63-73.

 23. Juhász, Kálmán, A csanádi székeskáptalan a középkorban (1030-1552) [Le chapitre cathédral de Csanád au Moyen Âge (1030-1552)], Makó 1941.

 24. Juhász, Kálmán, Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regeszták [Chartes délivrés par un lieu authentique du sud de la Grande Plaine. Registres d’Arad], Gyula, 1962 (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai, 31-32).

 25. Juhász K., Az aradi káptalan (1135-1552) [La collégiale d’Arad (1135-1552],Századok vol. 123 (1989), p. 494-505.

 26. Juhász, Koloman, Die Stifte der tschanader Diözese im Mittelalter. Ein Beitrag die Stifte zur Frühgeschichte und Kulturgeschichte des Banats, Münster 1927.

 27. Kiss, Gergely, « Contribution á l’évolution des chapitres dans la Hongrie médiévale », dans Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis I (éd) Márta Font, Pécs 2001, p. 133-145.

 28. Kiss, Gergely, Királyi egyházak a középkori Magyarországon [Églises privilégiées et églises royales en Hongrie médiévale], Pécs, 2013 (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 3).

 29. Kiss, Gergely, Les chanoines de la fin du Moyen Âge étaient-ils au service de l’État ? La Hongrie. Bilan et perspectives. In : Les chanoines de la fin du Moyen Âge étaient-ils au service de l’État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne. Actes de la conférence organisée à Bourges en 2011 par SAS et l’Université d’Orléans en l’honneur d’Hélène Millet (éd) Barralis, Christine - Boudet, Jean-Patrice - Delivré, Fabrice - Genet, Jean-Philippe. Paris, 2014. 127-135 (Publications de la Sorbonne - Collection de l’École française de Rome - 485/10 : Le pouvoir symbolique en Occident (1300-1640) - X).

 30. Kiss, Gergely, Églises privilégiées et églises royales en Hongrie médiévale. Revue Mabillon, nouvelle -série 26 [87] (2015), p. 29-57.

 31. Kiss, Gergely, Les églises réginales en Hongrie angevine. In: Mélanges d’École Française de Rome. Moyen Âge 129 (2017:2), p. 369-378.

 32. Köblös, József : Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában [La classe moyenne du clergé aux temps de Mathias Corvin et les Jagellons], Budapest 1994 (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 12).

 33. Körmendi, Tamás, Zagoriensis episcopus. Megjegyzés a zágrábi püspökség korai történetéhez [Zagoriensis episcpous. Contribution à la fondation et les débuts de l’histoire de l’évêché de Zagreb], dans "Fons, skepsis, lex." Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, (éd) Almási, Tibor - Révész, Éva - Szabados, György, Szeged, 2010, p. 247-256..

 34. Körmendi, Tamás, A zágrábi püspökség alapítási éve [L’année de fondation de l’évêché de Zagreb], dans "Köztes-Európa" vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére, (éd) Bagi, Dániel - Fedeles, Tamás - Kiss, Gergely. Pécs, 2012, p. 329-341. .

 35. Körmendi, Tamás, Szent László és Horvátország [Saint Ladislas et la Croatie], dans Nagyvárad és Bihar a korai középkorban, (éd) Zsoldos, Attila. Nagyvárad, 2014, p. 81-100..

 36. Kőfalvi, Tamás, « Places of Authentication (loca credibilia) » dans Chronica, Annual of the Institute of History University of Szeged, 2 (2002) p. 27-38.

 37. Kollányi, Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100-1900 [Chanoines d’Esztergom 1100-1900], Esztergom 1900.

 38. Koller, Josephus, Historia episcopatus Quinqueecclesiarum, I-VII, Posonii, Pesthini 1782-1812.

 39. Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon [Monastères et chapitres collégiaux dans l’Hongrie médiévale], (éd) Romhányi, Beatrix F. - Laszlovszky, József - Szakács, Béla Zsolt, Budapest 2008 (CD-ROM).

 40. Körmendy, Kinga, Studentes extra regnum 1183-1543. Esztergomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata 1183-1543 [Studentes extra regnum 1183-1543. La fréquentation des universités et l’usage des livres des chanoines d’Esztergom 1183-1543], Budapest 2007 (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III, Studia 9).

 41. Koszta, László, « A magyar székeskáptalanok kanonokjai és a hiteleshelyi tevékenység 1200-1350 között » [Les chanoines des chapitres cathédraux et l’activité de lieu authentique entre 1200-1350], dans : Loca credibilia, Hiteleshelyek a középkori Magyarországon, (éd) Fedeles, Tamás - Bilkei, Irén, Pécs 2009 (Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből IV) p. 65-86.

 42. Koszta, László, « A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi pecséthasználata a XIV. század közepéig »[L’usage de sceaux du chapitres cathédral de Pécs dans l’activité de lieu authentique], Levéltári Közlemények 1996, p. 51-60.

 43. Koszta, László, « Conclusion drawn from the prosopographic analysis of the canons belonging to the cathedral chapters of medieval Hungary (1200-1350) », dans Carreiras Ecclesiásticas no Ocidente Cristao (Séc. XII-XIV). Lisboa 2007 (Estudos de Hitoria Religiosa vol. 5) p. 13-28.

 44. Koszta, László, « Die Domkapitel und ihre Domherren bis Anfang des 12. Jahrhunderts in Ungarn », dans .. The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways .. Festschrift in Honor of János M. Bak, (éd) Nagy, Balázs -Sebők, Marcell, Budapest 1999, p. 478-491.

 45. Koszta, László, A boszniai káptalan hiteleshelyi oklevelei (1300-1353) [Les membres du chapitre collégial de Pozsega jusqu’au milieu du xive siècle], dans Idem, Írásbeliség és egyházszervezet, Szeged, 2007 (Capitulum III) p. 113-131.

 46. Koszta, László, « A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig »[Activités de lieu authentique du chapitre collégial de Pozsega jusqu’en 1353], dans Idem, Írásbeliség és egyházszervezet, Szeged, 2007 (Capitulum III) p. 133-189.

 47. Koszta, László, « A püspökök és városuk. A 14. század közepéig » [Les évêques et leur cité. Jusqu’au milieu du xive siècle], dans : A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009-1543) [L’histoire du diocèse de Pécs I. Le Moyen Âge (1009-1543)], (éd) Fedeles, Tamás - Sarbak, Gábor - Sümegi, József, Pécs 2009, p. 57-107.

 48. Koszta, László, A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214-1353) [Les activités de lieu authentique du chapitre cathédral de Pécs (1214-1353)], Pécs 1998 (Tanulmányok Pécs történetéből 4).

 49. Kovács, Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig [L’histoire de l’évêché d’Eger jusqu’en 1596], Eger 1987 (Az Egri Egyházmegye sematizmusa III).

 50. Kovács, István, Clement of Túrony. Possibilities of a canon of southern Baranya in thelate Middle Ages, dans Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations, (éd) Bagi, D. - Barabás, G. - Máté, Zs. Pécs, 2016, p. 315-326.

 51. Kovács, István, Az aradi prépostság kanonokjai a Zsigmond-korban [Les chanoines de la collégiale d’Arad à l’époque de Sigismond de Luxembourg), dans Szemelvények 4. Válogatás a PTE BTK XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián(2017) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből. Ed. Böhm, G. - Czeferner, D. - Fedeles, T. Pécs, 2017, p. 144-166 (Specimina Operum Iuvenum 5).

 52. Kristóf, Ilona, Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) [La classe moyenne du clergé à Várad au Bas Moyen Âge (1440-1526)], Debrecen 2008 (Thèse, dact).

 53. Kubinyi, A., Városfejlődés és városhálózat a középkori Al-földön és az Alföld szélén [Le développement et le réseau urbain dans la Grande Plaine et ses alentours au Moyen Âge ], Szeged, 2000 (Dél-alföldi évszázadok 14).

 54. Kurecskó, Mihály, « A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-kor végén (1270-1300) » [L’activité de lieu authentique du chapitre cathédral de Nyitra à la fin de l’époque Árpádienne (1270-1300)], dans Loca credibilia, Hiteleshelyek a középkori Magyarországon, (éd) Fedeles, Tamás - Bilkei, Irén, Pécs 2009 (Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből IV) p. 11-28.

 55. Kurecskó, Mihály, « A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektől 1269-ig » [L’ activité de lieu authentique du chapitre cathédral de Nyitra des origines jusqu’en 1269], dans „Magyaroknak eleiről” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére, (éd) Piti, Ferenc - Szabados, György, Szeged 2000, p. 329-347.

 56. Mályusz, Elemér : Egyházi társadalom a középkori Magyarországon [Société ecclésiastique en Hongrie médiévale], Budapest 1971, 20072.

 57. Rácz, Gy., A magyarországi káptalanok és monostorok ma-gisztrátus-joga a 13-14 században [Le droit de maître des chapitres, des collégiales et des monastères en Hongrie aux xiiie et xive siècles], Századok vol. 134 (2000), p. 147-210.

 58. Šedivy, Juraj, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel, Bratislava 2007.

 59. Sill, Ferenc, « A vasvár-szombathelyi káptalan hiteleshelyi tevékenysége » [L’activité du lieu authentique du chapitre de Vasvár-Szombathely], dans Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv 1 (éd) Horváth, Ferenc, Szombathely, 1976. 20-60, p.

 60. Solymosi, László, « Az egri káptalan dékánválasztási statútumai » [Les status relatifs à l’élection des doyens du chapitre d’Eger], Levéltári Közlemények 63 (1992) p. 137-156.

 61. Solymosi, László : « A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi működésének főbb sajátosságai az Árpád-korban » [Les caractéristiques majeures de l’activité de lieu authentique du chapitre collégial de Székesfehérvár], dans A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentősége, (éd) Farkas, Gábor, Székesfehérvár 1996, p. 178-201.

 62. Ternovácz, Bálint, A szerémi püspökök életrajza, valamint a kői, illetve a szenternyei székeskáptalan archontológiája a 14. század közepéig [La biographie des évêques de Sirmie et l’archontologie des chapitres de Kő, de Szenternye jusqu’au milieu du xive siècle], Magyar Egyháztörténeti Vázlatok vol. 23 (2011), p. 33-47.

 63. Ternovácz, Bálint, A szerémi latin püspökség alapításának és korai történetének vitás kérdései [La fondation et les débuts de l’évêché latin de Sirmie remises en question], Századok vol. 147 (2013), p. 457-470.

 64. Thoroczkay Gábor, Megjegyzések a nyitrai és pozsonyi egyház korai történetéhez: Kálmán király I. törvénykönyve 22. cikkelyének szöveghagyományáról [Contribution à l’histoire des églises de Nyitra et de Pozsony. De la tradtion filologique du décret 22 du code Ier du roi Coloman], Századok vol. 142 (2008), p. 359-373.

 65. Thoroczkay Gábor, Írások az Árpád-korról: Történeti és historiográfiai tanulmányok [Études sur l’époque Arpadienne. Études historiques et historiographiques], Budapest, 2009.

 66. Thoroczkay Gábor, A dömösi prépostság története alapításától I. Károly uralkodásának végéig [L’histoire de la collégiale de Dömos de la fondation à la fin du règne de Charles Ier], Fons: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok vol. 19 (2012:4), p. 409-433.

 67. Thoroczkay Gábor, A szebeni prépostság történetének főbb kérdései a XIV. század közepéig [Les questions majeures de l’histoire de la collágiale de Szeben au milieu du xive siècle] Fons: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok vol 19: (2012:1) p. 37-55. .

 68. Thoroczkay Gábor, A messziről jött királyné prépostsága. A hájszentlőrinci prépostság korai története (1342-ig) Le prévôté de la reine venue d’un royaume lointain. Les débuts de l’histoire de la collégiale de Hájszentlőrinc, dans Arcana tabularii I. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, (éd) Bárány, Attila - Dreska, G. - Szovák, Kornél, Budapest-Debrecen, 2014, p. 321-335.

 69. Thoroczkay Gábor, A Szent Bölcsesség egyháza. A titeli társaskáptalan története a kezdetektől a XIV. század közepéig. Fons 21 (2014: 3) 331-350.

 70. Thoroczkay Gábor, Ismeretlen Árpád-kor: Püspökök, legendák, krónikák [L’époque Arpadienne inconnue: Évêques, légendes, chroniques], Budapest2016.

 71. Tóth, Ildikó Éva, A boszniai káptalan hiteleshelyi oklevelei (1300-1353) [Les chartes de lieu authentique du chapitre cathédral de Bosnie (1300-1353)].

 72. Tóth, Norbert C., « A győri nagy- és kisprépostok a Zsigmond-korban » [Les prévôts du chapitres et de la collágiale de Győr sous le règne de Sigismond de Luxembourg], In: „In labore fructus": Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából, (éd) Nemes, Gábor - Vajk, Ádám, Győr, 2011, p. 405-410 (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 13).

 73. Tóth, Norbert C., « Az egri püspöki szék betöltésének problémái 1520 és 1523 között: Adatok az egri, szerémi és váci püspökök archontológiájához » [Les problèmes de l’emploi du siège épiscopal d’Eger entre 1520 et 1523: contributions à l’archontologie des évêques d’Eger, de Szerém et de Vác], In: Erősségénél fogva várépítésre való: Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére, (éd) Cabello, Juan - Tóth, Norbert C. Nyíregyháza, 2011, p. 367-376 (A Jósa András Múzeum Kiadványai 68).

 74. Tóth, Norbert C., « A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben: (Az egyházi archontológia készítésének módszertana és gyakorlata) » [Les chanoines de la collégiales de Pozsony en 1425 (Méthodologie et pratique de l’archontologie ecclésiastique], Acta Historica 135 (2013), p. 101-123.

 75. Tóth, Norbert C., A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387-1437 [Archontologie des prévôts ds chapitres et des collégiales 1387-1437], Budapest, 2013 (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 4).

 76. Tóth, Norbert C., Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája (1458-1526): (Érsekek, püspökök, segédpüspökök, vikáriusok, valamint jövedelemkezelők) [Archontologie des prélates en Hongrie au bas Moyen Âge (archevêques, évêques, évêques auxiliaires, vicaires et administrateurs], Budapest, 2014.

 77. Tóth, Norbert C., « Az egri káptalan archontológiája 1387-1526 » [Archontologie du chapitre d’Eger 1387-1526)], Turul 88 (2015:2), p. 48-71.

 78. Tóth, Norbert C., Az esztergomi székeskáptalan a 15. században I. rész: A kanonoki testület és az egyetemjárás [Le chapitre d’Esztergom au xve siècle I: Le corps des chanoines et les études universitaires], Budapest, 2015 (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 7).

 79. Tóth, Norbert C., Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész: A sasadi tizedper 1452-1465 közötti „krónikája” [Le chapitre d’Esztergom au xve siècle I: La „chronique” du procès de la dîme de Sasad entre 1452-1465], Budapest, 2015 (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 8).

 80. Tóth, Norbert C, « A váci székeskáptalan archontológiája 1378-1526 » [Archontologie du chapitre de Vác 1378-1526], Studia Comitatensia: Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból 2 (2016), p. 7-33.

 81. Tóth, Norbert C. - Horváth, Richárd - Neumann, Tibor - Pálosfalvi, Tamás, Magyarország világi archontológiája 1458-1526: I. Főpapok és bárók [Archontologie séculière de la Hongrie 1458-14526. I. Prélats et barons], Budapest, 2016 (Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak).

 82. Tóth, Norbert C, A győri püspöki szék üresedése 1415-1417 között [La vacance du siège épiscopal de Győr entre 1414-1417]. In: Primus inter omnes: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára, (éd) Arató, György - Nemes, Gábor - Vajk, Ádám Győr, 2016, p. 52-63 (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25).

 83. Tóth, Péter G., « A csanádi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete (1239-1353) » [L’étendue territoriale de l’activité de lieu authentique du chapitre cathédral de Csanád], dans Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5) előadásai, (éd) G. Tóth, Péter - Szabó, Pál, Szeged, 2010, p. 21-49.

 84. Tóth, Péter G., A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526) [L’effectif du chapitre de Csanád au bas Moyen Âge (1354-1526)], Thèse de doctorat, Szeged, 2014.

 85. Tóth, Norbert C.- Lakatos, Bálint - Mikó, Gábor, A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421-1425) [Les controverse du prévôt et de la collégiale de Pozsony (1421-1425)], Budapest, 2014.

 86. Udvardy, József, A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban [L’Histoire du chapitre cathédral de Kalocsa au Moyen Âge], Budapest 1992 (METEM Könyvek 3).

 87. Vagner, József, Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez [Contributions à l’histoire du chapitre cathédral de Nyitra], Nyitra 1896.

 88. Varga, Lajos, « A váci székeskáptalan Báthory püspök idejében » [Le chapitre cathédral de Vác au temps de l’évêque Báthory], dans Báthory Miklós váci püspök (1474-1506) emlékezete [In memoriam Miklós Báthory, évêque de Vác (1474-1506)], (éd) Horváth, Alice, Vác 2007, p. 73-104.

 89. Varga, Szabolcs : « A püspökök és városuk. Mohácstól a Hódoltságig » [Les évêques et leur cité. De la défaite de Mohács à l’occupation ottomane], dans : Fedeles, Tamás - Sarbak, Gábor - Sümegi, József (éd) : A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009-1543) [L’histoire du diocèse de Pécs I. Le Moyen Âge (1009-1543)], Pécs 2009. pp. 155-161.

 90. Winkler, Pál A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig [L’histoire du chapitre cathédral de Kalocsa et de Bács de la fondation jusqu’en 1935], Kalocsa 1935.

 91. Zsoldos Attila - Thoroczkay Gábor - Kiss Gergely, Székesfehérvár története az Árpád-korban [L’histoire de Székesfehérvár à l’époque des Árpádiens], Székesfehérvár, 2016.

 

 

 
Hongrie

 

 

Hongrie

 

Hongrie

 

Hongrie